FSHD en het coronavirus

Voor de meeste personen met FSHD is het risico op een ernstige ziekte als gevolg van een COVID-19-infectie hetzelfde als bij de algemene bevolking. De website van het RIVM geeft hier nadere informatie over. Over het algemeen lopen oudere volwassenen en vooral degenen met chronische ziekten zoals hartaandoeningen... Lees meer

De afgelopen maanden hebben de FSHD Champions uitvoerig gediscussieerd over de noodzaak van een internationale set van gegevens van FSHD patiënten. Dit heeft geresulteerd in een speciale, op registraties gefocusseerde, workshop.

Hierom zal van 18 tot 20 November 2016 de 225e internationale ENMC (Europees NeuroMusculair Centrum) workshop plaatsvinden, ditmaal georganiseerd door professor R. Tuppler (Modena Universiteit Italië), professor B. van Engelen (Nederland), professor H. Lochmüller (Verenigd Koninkrijk) en J. Kinoshita (FSH Society Verenigde Staten).

Wetenschappers, patiëntenorganisaties, en een aantal farmaceutische bedrijven zullen aan de workshop deelnemen. Zij komen uit alle delen van de wereld.

Gedurende deze workshop, welke gehouden zal worden in Nederland, staat de creatie van een wereldwijde registratie van FSHD patiënten centraal. Er zal gesproken worden over welke gegevens en standaarden van zorg in de registratie moeten worden opgenomen. Daarnaast zullen ook aanbevelingen gemaakt worden over registratie structuren, de wijze waarop registraties gedaan moeten worden en welke elementen daarbij belangrijk zijn. Deze informatie is namelijk erg belangrijk voor de effectiviteit van testen (clinical trials) en vertelt clinici veel over de staat van de ziekte bij de patiënten. Er wordt nu topprioriteit gegeven aan dit soort registraties, vooral ook omdat de klinische variabiliteit van FSHD patiënten zo uiteenlopend is.

Voor de workshop zijn de volgende doelen opgesteld:

 • Het analyseren van de ervaringen en de resultaten van de zowel patiënt zelf-gerapporteerde registraties en de registraties begeleid door artsen. Daarbij wordt ook gediscussieerd over de relatie tussen de gerapporteerde data van de patiënt en die van de arts.
 • Het updaten van de TREAT-NMD aanbevolen minimum dataset voor FSHD om beter de klinische variabiliteit te onderkennen en de gereedheid van trials te ondersteunen. (TREAT-NMD is een netwerk welk translationeel – van onderzoek naar kliniek – onderzoek van neuromusculaire ziekten faciliteert voor het uiteindelijk ontwikkelen van therapieën).
 • Het vergroten van de samenwerking tussen gevestigde onderzoeksgroepen en patiënten belangenorganisaties.
 • Leggen van een basis om een globale registratie voor FSHD mogelijk te maken.
 • Monitoring van de gemaakte afspraken.

Van de workshop zal een lekenrapport verschijnen evenals een volledige workshop rapport, dat gepubliceerd zal worden in een vooraanstaand tijdschrift. Daarnaast zullen ook de volgende stappen duidelijk worden gemaakt die nodig zijn, zoals de behoefte voor toekomstige workshops en werkgroepen.

De workshop wordt mogelijk gemaakt door subsidies van de FSHD Stichting, FHS Society, Friends of FSHD en FSHD Global.  

 • Kahali

  FSHD gaat
  over mensen 

 • Sies

  FSHD is het 
  beste halen uit

  de dingen die
  je nog wel kan 

 • Vrielink

  FSHD is leven
  met pijn en
  vermoeidheid 

 • Bovens

  FSHD gaat
  over verlies

 • Gielesen

  FSHD gaat
  over je schuldig
  voelen 

 • Bilsen

  FSHD komt
  voor bij alle
  rassen en alle
  leeftijden

ZONDER REGISTRATIE
GEEN MEDICIJN

Registreer u hier

FSHD en het coronavirus

Voor de meeste personen met FSHD is het risico op een ernstige ziekte als gevolg van een COVID-19-infectie hetzelfde als bij de algemene bevolking. De... Lees meer

SINGELSWIM 2019: DE JUBILEUMEDITIE

De SingelSwim Utrecht is de enige zwemtocht door de oudste verdedigingsgracht van Nederland: de Utrechtse Singel. Het idee van de SingelSwim Utrecht is in 2013... Lees meer